News

Uncategorized

FOOMKA KAA CAAWINAAYO IN AAD ISKA DIWAAN GELISO SYSTEMKA FURDOOYINKA SOOMAALIYA EE SOMCAS

Hadii aad dooneeysid in aad iska diiwaan galiso systemka furdooyinka soomaaliya waxaa laga baahan yahay qodobadaan soo socda:- waa in aad Buuxisaa foomka diiwaan gelinta Shatiga Wasaaradda Ganacsiga oo ah soo daji ama dhoofiye iyo wixii la mida TIN number oo ah Tax Identification Number oo bixiyo Xafiiska Canshuuraha Bariga Wasaaradda Maaliyadda Passport ama Warqadda

Read More »
Uncategorized

SINGLE ADMINISTRATIVE DOCUMENT COMPLETION INSTRUCTIONS

The Single Administrative Document (SAD) is used to control the import andexport of goods into and out of the Federal Republic of Somalia. The SADincludes data that will be used as the main source of national trade statistics. AsCustoms reform develops, the SAD will include data that will calculate and collecttaxes and duties. Single Administrative

Read More »
Uncategorized

CARGO MANIFEST COMPLETION INSTRUCTTIONS

The Cargo Manifest is a document used to account for all cargo on board atransporting vessel into or out of a Customs territory. The declaration of theCargo Manifest to Customs is referred to as the Summary declaration. In a bid toincrease Customs efficiency, through Information communication Technology.Somali customs have introduced a system called Somali Customs

Read More »
Uncategorized

FINANCIAL MANAGEMENT LAW-PFM

SHARCIGA MAAREYNTA MAALIYADDA PFM LAW sharcigan waxaa loogu yeerayaa sharciga maaraynta maaliyadda Guud.ujeeddada sharcigaan waa maamulka dhamaan arrimaha la xiriira maareynta maaliyadda guud ee jamhuuriyadda federaalka somaliya, wuxuuna dejinayaa mabaadi’da asaasiga iyo habraacyada diyaarinta ansixixinta iyo fulinta miisaaniyadda qaranka, kormeerka gudaha, xisaabaadka, warbixinnada iyo dabagalka dakhliga, kharashka,rasumaalka iyo deymaha, sidoo kale maareynta guud iyo damamaanadaha

Read More »
Uncategorized

SINGLE ADMINISTRATIVE DOCUMENT COMPLETION INSTRUCTIONS

The Single Administrative Document (SAD) is used to control the import andexport of goods into and out of the Federal Republic of Somalia. The SADincludes data that will be used as the main source of national trade statistics. AsCustoms reform develops, the SAD will include data that will calculate and collecttaxes and duties. SAD completion

Read More »
Uncategorized

Meeting with FGS-FMS

The first meeting of the Technical working group to discuss FGS-FMS road map work plan happened today in Mogadishu. This is part of the ongoing reform and modernization process of Customs in Somalia.

Read More »